Grunt przemysłowy

Grunt przemysłowy
W niedalekiej odległości od zamieszkałych terenów w Kamiennej Górze, na obszarze administrowanym przez Specjalna Strefę Ekonomiczna Małej i Przedsiębiorczości (SSEMSP), znajduje się jedyny w swoim rodzaju, obszar przeznaczony na działalność przemysłową.

Unikalność terenu polega też na tym iż zajmuje on powierzchnię 5,3 ha (działki łączą się z sobą) całości i jest on położony przy bocznicy kolejowej umożliwiającej przeładunek i transport drogą kolejową. Obok gruntu przebiega droga wojewódzka nr 367, łącząca między innymi, Jelenią Górę i Wałbrzych.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny nowo powstałych zakładów produkcyjnych, stacja kolejowa, drogi, rożne firmy i zakłady usługowe. Pozostałe grunty przemysłowe na tym obszarze zostały już sprzedane i w
dużej części zagospodarowane.

Bardzo istotną zmiana dla tego terenu będzie powstanie drogi S3 zapewniającej bezkolizyjne i szybkie połączenie z północą Kraju i Czechami. Obwodnica drogi krajowej, łączącej się z S3 będzie bezpośrednio przylegała do tego terenu przemysłowego.

Dla każdego przedsiębiorcy kwestia komunikacji pomiędzy firmą/zakładem produkcyjnym a odbiorcami jest bardzo istotnym punktem w obliczeniu rentowności przedsięwzięcia. Dodatkowo dla pracowników świetny dojazd ale też dojście do pracy jest zachęcającym aspektem.