Mieszkanie dla Młodych

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Pamiętaj, że możesz dostać dofinansowanie z budżetu państwa. Skorzystaj z programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM). Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o programie MdM.

 Na jakie dofinansowanie możesz liczyć: 
- podstawowa wysokość dofinansowania wynosi 10 proc. jeśli jesteś singlem albo jesteście małżeństwem, ale nie macie dzieci, 
- wysokość wsparcia wynosi 15 proc. jeśli wychowujesz jedno dziecko (własne lub przysposobione), 
- 20 proc. - jeśli wychowujesz dwoje dzieci 
- 30 proc. - jeśli wychowujesz przynajmniej troje dzieci.
Wysokość dofinansowania jest liczona maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej mieszkania albo domu jednorodzinnego. Jeśli zdecydujesz się na większe mieszkanie, na przykład o powierzchni użytkowej 55 m2, to dofinansowanie dostaniesz do 50 m2, a do pozostałych 5 m2 już nie.
Jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz dostać dofinansowanie do 65m2 powierzchni użytkowej mieszkania lub domu.
 Warunki, które trzeba spełnić aby dopłatę otrzymać:
 - z dopłaty możesz skorzystać jeśli masz mniej niż 36 lat (w przypadku małżeństwa liczy się wiek młodszego małżonka). Jeśli w danym roku kończysz 35 lat - możesz złożyć wniosek do 31 grudnia tego roku. Tego warunku nie muszą spełniać osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci. 
- aby ubiegać się o dopłatę nie możesz być właścicielem ani mieszkania albo domu (w przypadku małżeństwa każde z małżonków musi spełniać to wymaganie).
Ale jeśli wychowujesz co najmniej troje dzieci, możesz otrzymać dofinansowanie na zakup drugiego lub kolejnego mieszkania. Pamiętaj jednak że dofinansowanie z programu MdM możesz otrzymać tylko raz.
 Mieszkanie albo dom muszą spełnić wszystkie z poniższych wymagań: 
- całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2 - jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz jedno lub dwoje dzieci albo nie masz dzieci
-  powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2 - jeśli w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wychowujesz troje lub więcej dzieci.
 Pozostało zatem wybrać ze strony www.uniwest.eu mieszkanie albo dom jednorodzinny, który chcesz kupić i umówić się na prezentację.
Zapraszamy!