Jak kupić działkę budowlaną?

Uniwest Nieruchomości Kamienna Góra, region Karpacz, Jelenia Góra, Wałbrzych, dolnośląskie, działka budowlana na wsi.
Jak kupić działkę budowlaną? Najlepiej w wyborze pomoże Ci biuro Uniwest Nieruchomości:

-zaproponuje ci kilka ofert
-pracownik biura pojedzie z Tobą na miejsce
i przedstawi szczegółowe informacje o działce, tj. gdzie są media, jaki jest jej stan prawny itp.
-zostaną pokazane granice działki i przekazane dodatkowe informacje np. o regionie.
-sprawdź jednak na co pozwala Ci plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranej przez Ciebie miejscowości. Możesz prosić o informacje pracownika biura.
Warto, jako przyszłemu inwestorowi zastanowić się nad następującymi kwestiami:
Jak wygląda okolica? Co będzie w sąsiedztwie?
Zapoznaj się z najbliższym otoczeniem, sprawdź czy odpowiadają Ci pobliskie zabudowania, widok itp. . Z miejscowego planu zagospodarowania dowiesz się, jakie w pobliżu są planowane inwestycje. To zadecyduje o atrakcyjności lokalizacji.  Ile kosztuje działka?
Do ceny działki musisz doliczyć obowiązkowe opłaty: skarbową, notarialną, prowizję dla pośrednika, sądową- za wpisanie do księgi wieczystej, podatek od nieruchomości lub opłatę za użytkowanie wieczyste- płatne raz do roku. Pamiętaj, użytkowanie wieczyste jest formą własności. Czy teren jest równy?
Przyjrzyj się, czy działka jest równa. Chodzi o to, czy nie będziesz jej musiał wyrównywać kilkunastoma wywrotkami ziemi, co stanowiłoby dla Ciebie dodatkowy koszt.  Czy to działka rolna czy budowlana?
O tym powie Ci agent nieruchomości. Na wielu pięknych działkach rolnych możliwa będzie zabudowa, jeśli wystąpisz o warunki zabudowy. Czy działka jest uzbrojona?
Informacje te uzyskasz w agencji, za pośrednictwem, której chcesz kupić działkę. Najlepiej, aby działka miała doprowadzone tzw. media, np. prąd, wodę itp. Formalności związane z uzbrojeniem są kosztowne i pracochłonne. Warto dołożyć 10- 15 % i mieć formalności z głowy. Czy daleko są media?
To pytanie zadaj, gdy działka jest nieuzbrojona. Może być tak, że częściowo jest uzbrojona, ma doprowadzony prąd, a wody nie. W takim przypadku musisz wiedzieć, jak daleko jest źródło skąd będziesz mógł doprowadzić wodę. Jeśli nie ma prądu, licz się z tym, że zakład energetyczny pobierze od Ciebie opłatę na rozbudowę sieci. Jak głęboko jest woda?
Jeśli do działki nie jest doprowadzony wodociąg albo jest zbyt daleko, zapytaj, jak głęboko jest woda. Czy jest możliwość wywiercenia studni? Czy jest skanalizowana?
Jeśli nie, musisz liczyć się z budową szamba lub ekologicznej oczyszczalni ścieków.  Czy jest sucha?
Chodzi o to, żeby grunt nie był podmokły. Wilgoć jest niezdrowa, a poza tym wtedy trzeba odpowiednio izolować fundamenty, a jeśli poziom wód gruntowych jest bardzo wysoki, możesz zapomnieć o domu z piwnicą. Jaki jest stan prawny działki?
Od agenta żądaj tytułu prawnego właściciela do ziemi wraz z wypisem z ksiąg wieczystych, nr. księgi wieczystej możesz otrzymać od pośrednika i sam sprawdzić jaki jest stan prawny upatrzonego gruntu. Ważne jest, aby sprawdzić hipotekę. Jaki dom będziesz mógł zbudować?
W gminie dostaniesz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
( żeby ją otrzymać, nie musisz być właścicielem działki) . Aby zdobyć decyzję o warunkach zabudowy, musisz zanieść do gminy: kopię mapy z oznaczeniem granic Twojej działki,  opis lub koncepcję planowanego budynku i sposobu zagospodarowania działki,  określenie, ile będziesz potrzebował wody, energii elektrycznej i gdzie będziesz odprowadzał ścieki.
Z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dowiesz się, czy na tej działce możesz wybudować dom, a nie np. sklep, jaki budynek możesz wznieść ( wys., szer., pow., dł., intensywność zabudowy) , gdzie przebiega linia zabudowy, w jaki sposób zaopatrzysz się w wodę, gaz, odprowadzisz ścieki i wody deszczowe. Do decyzji dołączona jest zawsze mapa pokazująca teren objęty decyzją. UWAGA ! Decyzja o warunkach zabudowy to nie jest pozwolenie na budowę. Co musisz zrobić, żeby dostać pozwolenie?
Masz już projekt, teraz musisz załatwić pozwolenie na budowę. Żeby je dostać musisz mieć tzw. tytuł prawny do gruntu, tj. własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa. Jeśli jesteś jednym ze współwłaścicieli musisz mieć pisemną zgodę od pozostałych współwłaścicieli na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę składasz w urzędzie gminy w wydziale architektury. Do tego celu potrzebujesz: dowód potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt zagospodarowania działki w dwóch egzemplarzach, projekt architektoniczno - budowlany określający formę, funkcję i konstrukcję domu, rodzaj materiału, z którego zostanie zbudowany ( 2 egzemplarze), oświadczenie zakładów, które dostarczą prąd, wodę, ciepło i gaz, odbiorą ścieki, warunki przyłączenia budynku do sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodno- kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej oraz dróg dojazdowych. Do wniosku musisz dołączyć prawomocną decyzje o warunkach zabudowy. UWAGA! Jeśli budujesz dom na terenach bez kanalizacji, musisz dołączyć projekt zbiornika na ścieki, czyli szamba. Zbiornik musi być zrobiony zgodnie z wymaganiami gminy. Wymagania te są zawarte w decyzji o warunkach zabudowy. Doprowadzenie wody, kanalizacji, energii elektrycznej także wymaga projektów, które powinny być przedstawione w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji( ZUD) .